Stowarzyszenie DBAJ O KRĘGOSŁUP

www.dbajokregoslup.pl

Stowarzyszenie "Dbaj o kręgosłup" jest Organizacją Pożytku Publicznego. Powstało w 1995 roku jako Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej z inicjatywy pracowników ośrodka oraz rodziców uczestników zajęć gkk.

Celem działalności Stowarzyszenia jest profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży jak również społeczno-wychowawcze działania służące pobudzeniu aktywności ruchowej wśród dzieci, oraz świadomości zdrowotnej rodziców.
Ponadto propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków do wyzwalania inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i wychowania zdrowotnego.