Stowarzyszenie DBAJ O KRĘGOSŁUP

www.dbajokregoslup.pl

Częstotliwość występowania poszczególnych typów skolioz w zależności od wieku i płci w oparciu o analizę kart oceny postawy ciała, uczestników zajęć w BSOGKK w roku szkolnym 2003/2004

Grażyna Kempys, Ewa Kowalska, Jadwiga Nabielska


BSOGKK podjął próbę analizy kart oceny postawy ciała dzieci ćwiczących w tymże ośrodku. Podobne badania były przeprowadzone w latach siedemdziesiątych przez Wojewódzką Przychodnię Rehabilitacyjną w Katowicach. Swoje wyniki ogłosili w 1980 roku na Sesji Naukowej w Poznaniu, gdzie podano miedzy innymi następujące wnioski:

 1. Stosunek ilości dziewcząt do chłopców ze skoliozą wynosi? 2 : 1.
 2. U chłopców przewaga jednołukowych skrzywień lewostronnych była nawet trzykrotna.
 3. Dwułukowe skrzywienia występowały 3,5 razy częściej u dziewcząt niż chłopców.


Od ogłoszenia takich wyników minęły 24 lata .Czy obraz skoliozy jest dzisiaj taki sam?

Materiał badawczy w BSOGKK objął 788 kart procesu korekcji dzieci ćwiczących na salach w BSOGKK w roku 2003/2004 . Zanalizowano go wg następujących kryteriów: wiek, płeć, rodzaj skrzywienia. Wśród 788 przypadków 471 to dziewczęta, a 317 to chłopcy.
Uwzględniając okres dojrzewania podzielono grupę chłopców i dziewcząt na 3 podgrupy wiekowe.

Dziewczęta:

 • I grupa (7 – 10 lat) – 43 osoby co stanowi 9 %
 • II grupa (11 – 13 lat) – 210 osób co stanowi 45 %
 • III grupa (14 – 19 lat) – 218 osób co stanowi 46 %Chłopcy:

 • I grupa (7 – 12 lat) – 119 osób co stanowi 37 %
 • II grupa (13 – 16 lat) – 167 osób co stanowi 53 %
 • III grupa (17 – 19 lat) – 31 osób co stanowi 10 %Wśród 471 dziewcząt stwierdzono:

 1. skolioz jednołukowych – 192 co stanowi 41 %
  (w tym dx – 67, sin – 125)
 2. skolioz dwułukowych – 255 co stanowi 54 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 232, Sc Thsin Ldx – 23)
 3. skolioz trzyłukowych – 24 co stanowi 5 %
  (w tym z przewag? dx – 5, z przewagą sin – 19)W I grupie wiekowej na 43 przypadki wystąpiło:

 1. skolioz jednołukowych – 19 co stanowi 44 %
  (w tym dx – 6, sin – 13)
 2. skolioz dwułukowych – 20 co stanowi 47 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 20, Sc Thsin Ldx – 0)
 3. skolioz trzyłukowych – 4 co stanowi 9 %
  (w tym z przewagą dx – 1, z przewagą sin – 3)


W II grupie wiekowej na 210 przypadków wystąpiło:

 1. skolioz jednołukowych – 83 co stanowi 40 %
  (w tym dx – 21, sin – 62)
 2. skolioz dwułukowych – 118 co stanowi 56 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 112, Sc Thsin Ldx – 6)
 3. skolioz trzyłukowych – 9 co stanowi 4 %
  (w tym z przewagą dx – 2, z przewagą sin – 7)


W III grupie wiekowej na 218 przypadków wystąpiło:

 1. skolioz jednołukowych – 90 co stanowi 41 %
  (w tym dx – 40, sin – 50)
 2. skolioz dwułukowych – 117 co stanowi 54 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 100, Sc Thsin Ldx – 17)
 3. skolioz trzyłukowych – 11 co stanowi 5 %
  (w tym z przewagą dx – 2, z przewagą sin – 9)


Wśród 317 chłopców stwierdzono:

 1. skolioz jednołukowych 197 co stanowi 62 %
  (w tym dex – 42, sin – 155)
 2. skolioz dwułukowych 112 co stanowi 35 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 100, Sc Thsin Ldx – 12)
 3. skolioz trzyłukowych 8 co stanowi 3 %
  (w tym z przewagą dx – 0, z przewagą sin – 8)W I grupie wiekowej na 119 przypadków wystąpiło:

 1. skolioz jednołukowych – 70 co stanowi 59 %
  (w tym dx – 13, sin – 57)
 2. skolioz dwułukowych – 44 co stanowi 37 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 42, Sc Thsin Ldx – 2)
 3. skolioz trzyłukowych – 5 co stanowi 4 %
  (w tym z przewagą dx – 0, z przewagą sin – 5)


W II grupie wiekowej na 167 przypadków wystąpiło:

 1. skolioz jednołukowych – 113 co stanowi 68 %
  (w tym dx – 27, sin – 86)
 2. skolioz dwułukowych – 54 co stanowi 32 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 45, Sc Thsin Ldx – 9)
 3. skolioz trzyłukowych – 0


W III grupie wiekowej na 31 przypadków wystąpiło:

 1. skolioz jednołukowych – 14 co stanowi 45 %
  (w tym dx – 2, sin – 12)
 2. skolioz dwułukowych – 14 co stanowi 45 %
  (w tym Sc Thdx Lsin – 13, Sc Thsin Ldx – 1)
 3. skolioz trzyłukowych – 3 co stanowi 10 %
  (w tym z przewagą dx – 0, z przewagą sin – 3)


WNIOSKI:

 1. We wszystkich grupach wiekowych dziewcząt przeważają skoliozy dwułukowe, które stanowią 54 % wszystkich przypadków.
 2. Skoliozy jednołukowe przeważają zdecydowanie we wszystkich grupach chłopców i stanowił 62 % wszystkich przypadków.
 3. Wśród skolioz dwułukowych u dziewcząt we wszystkich grupach wiekowych w 94 % przypadków dominuje skolioza Sc Th dex L sin.
 4. Wśród skolioz jednołukowych dominują skoliozy lewostronne:
  • u dziewcząt w 65 % przypadków,
  • u chłopców w 79 % przypadków.
 5. W BSOGKK dziewczęta stanowią 60 % ćwiczących, a chłopcy 40 %.
 6. Najliczniejsza wśród dziewcząt jest grupa III (14 – 19 lat), która liczy 46 % wszystkich przypadków. Tylko o 1% mniej liczy grupa II czyli dziewczęta w okresie dojrzewania (11 – 13 lat), natomiast grupa I czyli najmłodsze dziewczęta (7 – 10 lat) jest najmniej liczna i stanowi ona zaledwie 9 % wszystkich dziewcząt ćwiczących w Ośrodku.
 7. U chłopców najliczniejsza grupa II obejmująca młodzież w okresie dojrzewania (13 – 16 lat) stanowi aż 63% wszystkich chłopców ćwiczących w Ośrodku.
 8. Zaledwie 10 % wszystkich ćwiczących w Ośrodku chłopców stanowi grupa III (17 – 19 lat) czyli chłopcy po okresie dojrzewania.
 9. Na 788 analizowanych kart procesu korekcji najczęściej występują skoliozy dwułukowe Sc Thdx Lsin to jest 332 przypadki (42 %) oraz Sc sin 280 przypadków (36 %).
 10. Na 788 przypadków występuje 367 skolioz dwułukowych (47 %), a 389 skolioz jednołukowych (49 %), pozostałe 32 przypadki to skoliozy trzyłukowe, które stanowią zaledwie 4 % wszystkich skolioz w ankietowanej grupie uczestników zajęć w BSOGKK.
 11. Skoliozy trzyłukowe występują częściej u dziewcząt niż u chłopców. U dziewcząt na 471 przypadków są 24 skoliozy trzyłukowe co stanowi zaledwie 5 %, a na 317 chłopców jest 8 skolioz trzyłukowych co stanowi niecałe 3 % wszystkich przypadków w tej grupie płciowej.
 12. Wśród skolioz trzyłukowych przeważają skoliozy Sc C Th sin Th dx L sin i stanowią u chłopców 100%, natomiast u dziewcząt 79% ogółu przypadków.