Stowarzyszenie DBAJ O KRĘGOSŁUP

www.dbajokregoslup.pl

Uwagi do procesu terapii skolioz metodą Harężlaka

Moje uwagi do procesu terapii skolioz metodą Harężlaka.

Z powodu skoliozy stwierdzonej w wieku dziecięcym poddany byłem ćwiczeniom ogólnie zalecanym, opartym na metodzie symetrycznego wzmacniania mięśni grzbietu, która nie przyniosła spodziewanego rezultatu. W okresie rozwojowym, skolioza uległa zdecydowanej progresji, co do wartości zmian kątowych jak i zmian rotacyjnych, w postaci garbu żebrowego.
W wyniku konsultacji ortopedycznej w Świebodzinie zapadła decyzja o celowości wykonania zabiegu operacyjnego, która nie została przeze mnie zaakceptowana. Po konsultacji z Panem mgr Ryszardem Harężlakiem podjąłem leczenie w oparciu o nową metodę jego autorstwa. Jest ona oparta na ćwiczeniach asymetrycznych wolnych oraz elongacji asymetrycznej z derotacją.
Po dokonaniu zmian w sposobie myślenia i podporządkowaniu się nowej metodzie korekcji opracowanej przez mgr Harężlaka, nadeszły spodziewane efekty, które wpłynęły na moje bardziej komfortowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym w postaci realizacji różnych form aktywności ruchowej tj. wycieczki górskie – piesze i rowerowe, narciarstwo, wspinaczka górska. Poprawa mojego samopoczucia oraz jakości mojego codziennego życia w połączeniu z wykonywaną pracą, były pierwszymi pozytywnymi efektami zastosowania nowej terapii.
Dlatego, jako zaawansowany zarówno stażem jak i wiekiem uczestnik gimnastyki polecam skorzystanie z w/w metody, która okazuje się bardzo skuteczna, czego potwierdzeniem jest coraz większa liczba uczestników zajęć, którzy zgłaszają się do Pana Harężlaka z różnych stron kraju. Jest ona przykładem potwierdzającym skuteczność tej metody, jako najlepszej drogi do spokojne-go, zdrowego życia.


Bielsko-Biała 09.02.2013
Maciej H.