Stowarzyszenie DBAJ O KRĘGOSŁUP

www.dbajokregoslup.pl

Konsultacje specjalistyczne

Ważna informacja dotycząca konsultacji specjalistycznych

Od stycznia 2020 br. konsultacje specjalistyczne prowadzone przez mgr Ryszarda Harężlaka będą się odbywały w każdą sobotę miesiąca w nowym miejscu:

Basen MOSiR
ul. Wąska 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice
(wjazd z ul. Legionów)


Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni z mgr Ryszardem Harężlakiem

 


Mgr Ryszard Harężlak – autor asymetrycznej koncepcji korekcji skolioz
Główny konsultant Stowarzyszenia „Dbaj o kręgosłup” w Bielsku-Białej
Kontakt tel.  603-757-407

Szanowni Rodzice!

Jako specjalista, a zarazem praktyk oraz autor asymetrycznej koncepcji korekcji skolioz uznałem za stosowne, przybliżyć Państwu, kilka ważnych informacji dotyczących problemu, które być może dotyczy Waszych dzieci.
Na wstępie należy ogólnie wyjaśnić, co to jest skolioza, popularnie nazwana bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Jest to odchylenie od osi anatomicznej całego kręgosłupa lub jego odcinka w płaszczyźnie czołowej, które pociąga za sobą wtórne zmiany w układzie narządu ruchu, klatce piersiowej i narządach wewnętrznych. Skoliozę charakteryzują boczne łukowate wygięcia kręgosłupa o różnej lokalizacji i konfiguracji tych łuków.  

Charakterystyczną cechą skolioz są zmiany w obrębie trzech płaszczyzn, tj.:

  • w płaszczyźnie czołowej – boczne łukowate wygięcie kręgosłupa,
  • w płaszczyźnie strzałkowej – wypłaszczenie krzywizn fizjologicznych kręgosłupa,
  • w płaszczyźnie poprzecznej – zmiany rotacyjne kręgosłupa w postaci garbu żebrowego, i wału lędźwiowego.

Pomimo opracowania wielu metod korekcji skolioz, nadal stanowi ona bardzo poważny problem terapeutyczny. Szczególnie dotyczy to skolioz idiopatycznych (samoistnych), czyli tzw. skolioz o nieznanej etiologii (przyczynie ich powstania). W literaturze naukowej przyjmuje się, że skoliozy idiopatyczne stanowią około 80 % wszystkich skolioz.

Powstanie i rozwój skoliozy idiopatycznej zależy od:

  1. Czynnika etiologicznego, który jest nieznany, a który zapoczątkowuje powstanie skoliozy.
  2. Czynnika biochemicznego, który działa zgodnie z prawami fizyki (grawitacji) oraz prawami wzrostu i czynnik ten steruje rozwojem skoliozy.

W korekcji tego typu skolioz, nie jest stosowane leczenie przyczynowe z uwagi na fakt, że czynnik powodujący jej powstanie jest nieznany i to pomimo trwających od ponad 250 lat badań naukowych w tym względzie. To pokazuje z jak złożonym problemem mamy do czynienia i jak jej niekontrolowany rozwój może skutkować poważnymi konsekwencjami i komplikacjami zarówno w wieku dziecięcym jak i w życiu dorosłym.
Jeżeli chodzi o czynnik biomechaniczny, który steruje rozwojem skoliozy uważam, że jego rolę bezwzględnie musi przejąć terapeuta oraz współpracujący z nim Rodzic dziecka. Tym samym Rodzic musi mieć poczucie współodpowiedzialności za efekty terapii swojego dziecka.

Skuteczność oddziaływania korekcyjnego jest szczególnie uzależniona od:

  1. Wczesnej diagnostyki.
  2. Zastosowania odpowiedniej koncepcji ćwiczeniowej uwzględniającej indywidualizację procesu terapii w ramach przyjętej metodyki postępowania w stosunku do konkretnego rozpoznania. Jest to podstawowy wymóg oddziaływania korekcyjnego, ponieważ „skolioza każdej osoby jest czymś tak indywidualnym jak jej osobowość”.

Metoda korekcji skolioz w ujęciu trójpłaszczyznowym, mojego autorstwa obejmuje:

  1. Asymetryczną koncepcję korekcji skolioz, która zawiera ćwiczenia asymetryczne na przyrządach, ćwiczenia wolne, ćwiczenia z redresją miejscową, ćwiczenia kifozujące z redresją derotacyjną.
  2. Asymetryczną elongację z derotacją.

Powyższa koncepcja metodyczna, (jak wskazują przedstawione poniżej przypadki) pozwala w zależności od charakteru zmian morfologicznych w mięśniach krótkich I-go układu i wieku dziecka na zupełne wyleczenie, zdecydowaną poprawę w przypadkach zaawansowanych progresywnych skolioz oraz skuteczną pomoc nawet w przypadkach, w których zlecono już zabiegi operacyjne.  Należy podkreślić, że przypadki te leczone były wcześniej innymi metodami w różnych placówkach z bardzo różnym skutkiem.
W kontekście rozwiązywania problemu skolioz idiopatycznych należy zwrócić szczególną uwagę na strategię przyjętą przez środowisko lekarzy chirurgów-ortopedów. Strategia ta jest oparta na doświadczeniach amerykańskich i krajów Europy Zachodniej polegającej na zaleceniu stosowania gorsetów ortopedycznych w przypadkach skolioz o kącie skrzywienia 20-25 stopni wg Cobba, a w przypadku niekontrolowanej progresja skrzywienia i osiągnięciu wartości powyżej 40 stopni wg Cobba, wskazaniem do wykonania zabiegu operacyjnego.
Tak skonstruowana strategia środowiska ortopedycznego jest oparta na stereotypowym myśleniu i ocenie możliwości kinezyterapii, w której (szczególnie w ostatnim 15-leciu) zaistniały istotne zmiany jakościowe, które pozwalają uzyskiwać efekty tak znaczące, jak prezentowane poniżej. Stanowisko terapeutów, z którym się identyfikuję, a dotyczące oceny stosowania gorsetów jest dalekie od pozytywnej, ponieważ w przeważającym procencie przypadków, nie zapewniają one zatrzymania procesu progresji we wszystkich trzech płaszczyznach, a dodatkowo, zmuszają Rodziców do partycypacji (i to niemałej) w kosztach zakupu tego sprzętu. Natomiast, co do kwestii leczenia operacyjnego w przypadku, gdy skolioza przekroczy 40 stopni wg Cobba uważam, że jest to stanowisko przerażające i zarazem porażające, które słusznie wzbudza olbrzymi niepokój Rodziców i opiekunów szczególnie, kiedy zabiegi takie zleca się dzieciom w wieku 7 lat, a nawet 4 lat.
I nie jest dla mnie argumentem przemawiającym za powszechnym stosowaniem zabiegów operacyjnych opinia, że przez wprowadzenie nawigacji komputerowej do operacji chirurgicznych stały się one bardziej bezpieczne. Według wielu opinii autorytetów naukowych, zabiegi chirurgiczne, jako opcja leczenia jest kwestionowana, jako rozwiązanie powszechne w stosowaniu, z uwagi na swoje efekty i komplikacje długoterminowe.

W oparciu o racjonalne rozwiązania metodyczne przyjęte w powyższej asymetrycznej koncepcji korekcji skolioz, prowadzę terapię dzieci na zasadach konsultacji okresowych.

O potrzebie szerszego jej rozpowszechnienia mogą świadczyć nie tylko wizyty Rodziców z dziećmi z tak odległych od Bielska-Białej miejscowości jak na przykład Warszawy, Bydgoszczy, Łodzi, Radomska, Wielunia, Opola, Częstochowy, całego Śląska i Zagłębia, Krakowa i całego Podbeskidzia, które znajdują pomoc w ośrodku prowadzonym, przez Nasze Stowarzyszenie, a także ich opinie o swoich doświadczeniach i osiągnięciach.

Zuzia lat 4
po decyzji o zabiegu ScThLsin30º
po 2 latach ćwiczeń  ScThLsin10º

 

Paulina lat 7    
ScThLsin 19º
po 1,5 roku ThL 0º    

Marta lat 13
ScThdx 40º
po roku ScThdx 25º

 

Agnieszka lat 14
ScThdx50º ThLsin35º
po 3 latach ScThdx25º ThLsin 20º

 

Grzegorz lat 18
ScThLdx40º
po roku ScThLdx22º

 

Agnieszka lat 16
ScThdx40º ThLsin45º
po 2 latach ScThdx20º ThLsin22º

 

Irena lat 16
ScThdx55º ThLsin65º
po 2 latach ScThdx45º ThLsin55º

 

Jakub lat 11
ScThdx77º ThLsin50º
po 8 miesiącach ScThdx65º ThLsin45º

-----------------------------------------------------------------------------

2013-02-09 Uwagi do procesu terapii skolioz metodą Harężlaka - Maciej H.