Stowarzyszenie DBAJ O KRĘGOSŁUP

www.dbajokregoslup.pl

Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Dbaj o kręgosłup” powstało w 1995 roku z inicjatywy pracowników Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej oraz Rodziców uczestników zajęć w tym ośrodku.
Od 2005r. nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Wszystkie inicjatywy podejmowane i realizowane dotychczas przez Stowarzyszenie na terenie całego kraju są związane z problemem społecznym jakim jest skala występowania wad postawy ciała wśród dzieci i młodzieży.

Pierwsze lata aktywności Stowarzyszenia zdominowała budowa kompleksu basenowo-ćwiczeniowego przy BSOGKK. Po jego uruchomieniu w 2000 roku, Stowarzyszenie wytyczyło nowe cele swojej działalności na kolejne lata. Koncentrują się one wokół wszechstronnego wspierania społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty oraz promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, organizowania różnych form wypoczynku, a także różnorodnych form doskonalenia specjalistów oraz działalności informacyjno-wydawniczej.

Stowarzyszenie „Dbaj o kręgosłup” jest inicjatorem i realizatorem wielu projektów  związanych z problematyką  edukacyjno-zdrowotną.