Stowarzyszenie DBAJ O KRĘGOSŁUP

www.dbajokregoslup.pl

Przekaż 1 %

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2014 na rzecz Stowarzyszenia "Dbaj o kręgosłup" jako organizacji pożytku publicznego.

Środki uzyskane z  Państwa wpłat przekazujemy w całości na realizację zadań statutowych, w szczególności działań na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowotnej dotyczących wad postawy ciała dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy obecnie w trakcie organizowania siedziby Stowarzyszenia w pomieszczeniach po byłym Osiedlowym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Jutrzenki 2 w Bielsku-Białej, gdzie mamy do dyspozycji dwie mini salki korekcyjne, które już w niedługim czasie mają służyć celom korekcyjno-szkoleniowo-konsultacyjnym. Uruchomiliśmy nową stronę internetową, która ma pomóc wszystkim szukającym informacji o wadach postawy ciała (szczególnie o skoliozach) i sposobach ich korygowania. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w tym temacie jest wykorzystywane w wielu Gminach Polski południowej, dla których przygotowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowe programy korekcyjne (Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Skoczów, Racibórz, Cieszyn, Bielsko-Biała). Prowadzimy również indywidualne konsultacje dla dzieci z całej Polski z zaawansowaną skoliozą. Od kilkunastu lat organizujemy kolonie zdrowotne bez jakiegokolwiek zysku dla Stowarzyszenia jako ich organizatora. Nowym polem naszych działań jest próba uruchomienia zajęć korekcyjnych dla dorosłych, u których w wieku młodzieńczym wykryto i leczono skoliozę idiopatyczną, a którzy z racji wieku nie są w stanie znaleźć zajęć specjalistycznych, które mogłyby im pomóc w walce z bólem kręgosłupa.

 

Jak przekazać 1% podatku?

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych /w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych/,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie,
 • osoby, które są rozliczane przez pracodawcę.

 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

 • 1 krok
  W rubryce Numer KRS wpisz: 0000074957
 • 2 krok
  Wypełnij rubrykę Wnioskowaną kwotą wpisując do niej kwotę stanowiącą 1% należnego podatku.

 

Przykład jak obliczyć 1% podatku dla PIT-37:

Zakładając, że wyliczony podatek należny (pole 118 w formularzu PIT-37) wynosi 3 772 zł, 1% tej sumy po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy wyniesie 37,70 zł.

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą formularza PIT-36 wypełniają pole P, dla PIT-28 i PIT-36L - pole O, dla PIT-38 - pole H.

DZIĘKUJEMY  ZA  OKAZANE  NAM  ZAUFANIE

Zarząd Stowarzyszenia